K.V.K.K Beyanı

Kişisel verilerin veri sorumlusu BAR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından, hizmetlerin yütülmesi ve karşılıklı yükümlülükler, mezkûr ürün ve hizmetlerin pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4.maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve 6698 sayılı KVK Kanunu 6-7-8. maddeleri uyarınca açık rızam bulunduğunu ve şirketin tüm bu hususlar ile ilgili olarak tarafımı bilgilendirdiğini kabul ve beyan ederim.